Customer Charter - Cairt an Chustaiméara
QQI’s Customer Service Charter sets out the principles that underpin our service and our Customer Service Action Plan ​describes how we will apply these principles. 

If you require advice or assistance in any matter relating to customer service, please use our  QHelp system.


Sa Chairt an Chustaiméara do QQI, leagtar amach na prionsabail atá mar bhonn taca dár seirbhís agus cuirtear síos sa Phlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí an bealach ina gcuirfimid na prionsabail seo i bhfeidhm. 

Má tá moladh nó cúnamh uait i leith aon ábhar a bhaineann le seirbhís custaiméara, bain úsáid as ár gcóras QHelp​.​
Further Reading